Hovedredningssentralen i Nord-Norge opplyser at de koordinerer bergingen av en båt som grunnstøtte på sydspissen av Arnøya i Nord-Troms fredag morgen. Framtid i nord omtalte saken først. 

Båten, en gammel redningsskøyte som nå er privateid, har ikke blitt påført store skader ved grunnstøtingen og må trolig bare hjelpes av land.

- Det er verken skader på båt eller mannskap. Det er kommet til en redningsskøyte fra Skjervøy. Man venter nå på høyvann, sier vakthavende ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Jakob Carlsen.

Hovedredningssentralen mottok melding om grunnstøtinga klokka 08.18.