Grunneiere krevde 250 millioner av vindkraftprosjekt. Nå har dommen falt

Skulle få kai, molo og vei. Så endret utbyggeren planene.