(Nordnorsk debatt)

Formålet med kunstnersskapsstøtte er å gi scenekunstnere bedre økonomiske rammer og større forutsigbarhet.

Kulturrådet innvilget i denne tildelingsrunden rundt 16 millioner kroner til teatergruppene Katma og Nordting slik at de kan utvikle kunstnerskapet sitt over de neste fem årene.

Det er første gangen denne støtten blir innvilget til søkere fra Nord-Norge. Det er dermed en historisk tildeling.

Det er all grunn til å gratulere de fremsynte lederne bak prosjektene - Katrine Strøm i Katma og Amund Sjølie Sveen i Nordting - som begge over tid har tatt for seg engasjerende og banebrytende tema.

Katrine Strøm og Katma har hatt fokus på barns verden og har laget prisvinnende teater fra barns perspektiv, et viktig pionerarbeid i landsdelen. Gjennom sitt virke har hun også bidratt sterkt til satsinga på barneteater ved Hålogaland Teater, et samarbeid som videreføres også med denne støtten.

Det er også et samarbeid som viser hvor viktig det frie kunstfeltet er for å videreutvikle en robust teaterinstitusjon i Tromsø, som kan representere også de minste av oss.

På helt motsatt side av spekteret har Amund Sjølie Sveen provosert og utfordret med politisk teater med et sylskarpt nordnorsk perspektiv. Han har tatt for seg alt fra fiskeripolitikk til hotellutbygging i sjøkanten i Tromsø - det store i det lille med særlig fokus på avmaktsforhold som preger mye av den offentlige debatten i Nord-Norge.

Begge fortjener i aller høyeste grad å få muligheten til å videreutvikle sitt kunstnerskap.

Det er også all grunn til å gratulere Kulturrådet som omsider har sett det gode potensialet som ligger i den frie scenekunsten i nord.

Av de rundt 500 millionene som er bevilget de siste ti årene gjennom «Kunstnerskapsstøtte» - ordninga, har det gått null kroner til frie scenekompanier i nord. På såkalt «Flerårig prosjektstøtte» har bare 0,84 prosent gått til Nord-Norge, skrev Dagsavisen tidligere i år.

Langsiktige, trygge ordninger er selvsagt viktige for utviklingen av kulturlivet i vår landsdel. De er også viktige for at nordnorske kunstnere skal fortsette å virke fra Nord-Norge.

Det at to så forskjellige aktører som Katma og Nordting får langvarig støtte er både spennende for teaterets utvikling, men også viktig for hvordan vi bereder grunnen for ytringsfrihet i nord. Inklusive ytringer, tanker og følelser til barn.

Derfor er det godt å se at Kulturrådet ser mot nord i denne tildelingsrunden. Det kan de gjerne gjøre oftere.

Vi håper at den seneste tildelingen vil føre til at flere scenekunstnere fra Nord-Norge kan føle seg oppmuntret til å sende inn ambisiøse søknader til Kulturrådet også i fremtiden.