(Nordnorsk debatt)

Stemmene er talt og Norges befolkning har talt. Nye politikere har kommet inn på Stortinget, mens gamle travere har sikret sin plass. Mye taler for at det blir regjeringsskifte da Ap, Sp og SV har flertall.

Gratulerer til alle dyktige politikere som har gjort en formidabel innsats i valgkampen! Det er nok mange som ikke vet hvor mye arbeid det faktisk er å reise rundt som politiker, å ha kunnskap om alt og være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Derfor er det nok ekstra godt når alt det arbeidet gjør at man sikrer seg eller en partikollega en plass på Stortinget.

Men kjære stortingspolitikere, det er nå det virkelige arbeidet begynner!

NAV sin bedriftsundersøkelse viste i år at vi mangler nesten 7000 sykepleiere og spesialsykepleiere i Norge. Om bare 15 år vil vi mangle nesten 30,000 om vi ikke gjør noe med sykepleierkrisen. NSF har under valgkampen spurt alle partier om hva de vil gjøre på kort og lang sikt for å kunne rekruttere, beholde og mobilisere sykepleiere sånn at vi kan fortsatt ha en forsvarlig helsetjeneste i landet . Her har mange partier kommet med gode svar og de aller fleste støtter NSF sitt sykepleierløfte. Derfor oppfordrer jeg dere nyvalgte politikere om å starte arbeidet så fort som mulig, det er ingen tid å miste. Kollapser helsevesenet, kollapser alt.

Dette er fakta om sykepleierkrisen:

  • 1 av 5 sykepleiere slutter i yrket de første årene i arbeidslivet
  • En undersøkelse nylig gjennomført av Tidsskriftet Sykepleien viser at 72% av sykepleierne i kommunehelsetjenesten vurderer å slutte
  • Gjennomsnittlig pensjonsalder for sykepleiere er 59 år. Ikke fordi vi ønsker det, men fordi så mange av oss blir syk og/eller ufør før pensjonsalder
  • Kritisk lav bemanning på intensivavdelingene i landet
  • Liten lønnsuttelling for videreutdanning og mastergrad gjør at flere sykepleiere ikke gidder å videreutdanne seg, selv om det er stort behov for spesialsykepleiere på sykehus og kommuner
  • Lønna står ikke i samsvar med ansvarsoppgavene
  • Arbeidstidsordningene er ikke helsefremmende hos veldig mange arbeidsgivere

Alle disse punktene kan dere som stortingspolitikere gjøre noe med:

En likelønnspott for å gi sykepleierne lik lønn som for andre med lik utdanningslengde er nødvendig, noe Rikslønnsnemda har vært enig i under meklingen mellom Unio og Spekter.

Fulle, hele stillinger må være regelen og ikke unntaket

Full lønn under spesialisering og tilbud til flere om videreutdanning

Gode og helsefremmende turnuser som gjør at sykepleierne klarer å stå i yrke frem til pensjonsalder. For at kommunene skal klare dette må kommuneøkonomien styrkes

Bemanningsnorm i helsetjenesten. Vi må ha en minimumsnorm sånn at sykepleiere ikke opplever å være eneste fagutdannet på vakt.

Lykke til med deres stortingsperiode og om dere lurer på noe er det bare å spørre. NSF er alltid tilgjengelig både sentralt og lokalt, for store og små spørsmål. Vi vil gjerne være med for å sikre en fremtidens velferdstjenester.