Granskning har avdekket avvik og svikt på flere områder: – Det Sjøfartsdirektoratet påpeker er alvorlig

Har avdekket flere avvik i Hurtigruten.