Gå til sidens hovedinnhold

Godt jobbet, Amundsen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Nordnorsk debatt)

En av faktorene som avgjør om en politiker lykkes, er evnen til gjennomslag i storting og regjering.

I forbindelse med budsjettavtalen mellom Frp og regjeringspartiene denne uken, merker vi oss at en erfaren nordnorsk stortingspolitiker har fått gjennomslag for en viktig sak. Etter 11 års intenst arbeid – der den ene tromspolitikeren etter den andre har forsøkt – var det til slutt Per Willy Amundsen (Frp) fra Harstad som fikk det i havn. Denne uka ble det nemlig klart at det i 2021 legges inn syv millioner i statsbudsjettet til Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø (UiT). Fra 2022 øker bevilgningen til 14 millioner årlig på Justisdepartementets budsjett.

Dette er god Nord-Norge-politikk fordi det utvikler kunnskap i landsdelen. Men det er også god rettssikkerhet. Sikker tilgang på DNA-analyser er en forutsetning for en velfungerende rettsstat. Analysene er en avgjørende del av politiets innsats og domstolenes mulighet til å ivareta din og min rettssikkerhet.

Den opprinnelige beslutningen om å legge et slikt senter til Tromsø ble tatt så langt tilbake som i 2009, da Jens Stoltenberg (Ap) var statsminister. I etterkant er det investert mer enn 80 millioner statlige kroner til fagmiljø og infrastruktur ved Rettsgenetisk senter (RGS) i Tromsø.

Det meste av nødvendig utstyr er på plass. Stortingets intensjon har vært at inntil 25 prosent av analysene på landsbasis skal utføres i Tromsø. Det vil avlaste Oslo Universitetssykehus som i dag utfører 100 prosent av analysene. Dette vil også sikre at rettsstaten har to uavhengige laboratorier til bruk i rettspleien.

Med Amundsens innsats er driftsbevilgningen i Tromsø på plass. FrP-representanten brukte budsjettforhandlingene som brekkstang for å løse floken.

I de samme forhandlingene bidro han også til å få inn driftstøtte til en del av vår kulturarv i Nord-Norge, skonnerten Anna Rogde ved Sør-Troms museum, på statsbudsjettet. Dermed kan Anna Rogde fortsette å seile til glede for nye generasjoner. I Finnmark har stortingskollega Bengt Rune Strifeldt (Frp) vært sentral når Finnmarksløpet er kommet inn på statsbudsjettet med 2,5 millioner kroner.

Det er grunn til å anerkjenne handlekraft, uansett partifarge. Vi forventer at de som får tillitsverv på Stortinget arbeider for interessene til de som har valgt dem. Amundsen og Strifeldt har på en god måte dokumentert akkurat dette i de siste dagene. Det er til glede for både kultur og idrett, forskning og rettssikkerhet og ikke minst hjemfylkene Troms og Finnmark.

Kommentarer til denne saken