Glad for at kaia er revet

Hatt dialog i nesten to år.