Lørdag ble det gjennomført tungtransportkontroll E8 på kontrollstasjonen i Tromsdalen.

Til sammen 18 kjøretøy ble kontrollert, hvorav fire sjåfører ble ilagt gebyr for manglende kjetting.

Det melder Statens vegvesen Nord på Twitter.

En spesialtransport ble ilagt bruksforbud på grunn av kjøring i tidsrom hvor dette ikke var lov.