På halvannet år har politiet anmeldt 16 sjåfører for heftig råkjøring her. Flere kjører nesten det dobbelte av fartsgrensen

Politiet har på halvannet år anmeldt 16 bilførere for alvorlige fartsoverskridelser på Gisundbrua.