Kommunedirektør Einar Pedersen gir seg som kommunaldirektør i Kåfjord kommune. Pedersen, tidligere krimsjef i Troms politidistrikt, har informert de ansatte i kommunen om at han fratrer sin stilling når han blir 65 år i oktober. Han startet som rådmann i januar 2010.