Gir opp boligprosjekt og selger villa for 14 mill

Den nye eieren har kjøpt for å bevare erværdig villaeiendom.