Gir grønt lys for Benns gigantprosjekt

Søknaden om dispensasjon fra kulturminneloven innvilges.