Gigantsøksmål etter baseprosjekt

Fem tusen sider med dokumenter skal legges fram i tingretten.