Mandag morgen gikk det ut en e-post til de ansatte ved Handelshøgskolen ved UiT om at Geir Finne døde torsdag.

Finne jobbet ved Fiskerihøgskolen og Handelshøgskolen i Tromsø i nesten 40 år. Han døde av blodforgiftning i Tyskland.

Ved universitetet er dødsbudskapet mottatt med stor sorg.

Interessant samtalepartner

– Geir Finne var en svært kunnskapsrik person som hadde alternative innfallsvinkler og perspektiver på mange ting, sier professor Kåre Skallerud, instituttleder ved Handelshøgskolen.

– Finne ble dermed en veldig interessant samtalepartner, sier Skallerud.

Han trekker frem eksempler som pensjonsreform og røykelov.

– Finne evnet å se sakene fra ulike ståsteder, der det fleste av oss inntok en «mainstream-holdning» og fulgte flertallet. Det ga en bedre forståelse og innsikt i mange saker, sier Kåre Skallerud.

Fremragende fagmann

Professoren forteller at Finne var en fremragende fagmann for Universitetet og Fiskerihøgskolen, og at hans politiske engasjement ga ham et stort nettverk utenfor Universitetet.

– Geir Finne hadde et nettverk og perspektiv utenfor Elfenbenstårnet, sier professor Skallerud.

Finne ble født i 1948 og vokste opp i Bergen og i Namdalen. Han har sin utdannelse i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Regensburg i Tyskland, og i sosialøkonomi og statsvitenskap fra Colorado University i USA.

Politiker

Finne var vararepresentant til Stortinget 1993–1997 for Senterpartiet og representerte Sp i kommunestyret i Tromsø i flere perioder.

I 2012 meldte han overgang til Kystpartiet.

I 1981 utga han «The Svalbard passage» sammen med Tom Kirkwood. Så sent som i 2019 ga han ut boka «Heroisk forræderi – den tyske militære motstandsbevegelse mellom de allierte og Hitler»