Manglende gatelys er et stadig tilbakevendende problem i Tromsø. Tromsøs kommunes «klagevegg» Gata mi er full av innbyggernes frustrasjoner om mørke lysstolper.

- Ja, det er en evig runddans. Vi får en jevn strøm av disse henvendelsene, og vi prøver å få tatt det områdevis, sier Leif Harald Pedersen på Bydrift.

Men det er lettere sagt enn gjort.

Stor jobb for en bil og to mann

- Det er dessverre slik at vi sliter med et gammelt nett som krever mye vedlikehold og det oppstår feil hele tida. I tillegg har vi en god del store utbygginger som gjør det utfordrende å opprettholde forbindelsene, medgir Pedersen, og legger til at utbyggingene gjerne mørklegger ganske store soner.

- Så vi sliter litt med å yte god nok service. Vi henger etter. Vi har bare hatt en bil i sving og vi har minst 9000 lyspunkter, sier Pedersen, som imidlertid håper de kan oppbemanne slik at de får to biler i drift for å få tatt litt unna.

Veilysforvalter Dag Ove Nilsen i Park og veg i Tromsø kommune sier at denne høst har vært ekstra utfordrende.

Graves over hele tida

- Som du ser er det en gravemaskin på hvert gatehjørne i Tromsø nå, så graves det over kabler  rett som det er. Det skjer gang på gang og i høst har det vært «helt Texas». Det skjer nesten konsekvent, sier Nilsen,

Grunnen er kabelstrekkene i bakken er gamle og ikke digitaliserte, slik at de ikke kommer frem på gravemeldingene. Kartene over hvor kablene ligger finnes bare på papir, og da går det gjerne galt når gravinga starter.

Han peker på en mørklagt Mellomveien som et klassisk eksempel.

- Der har jeg en «case» på gang med utbyggerne, sier Nilsen.

Og når uhellet først er ute kan det få store konsekvenser, for lysene er seriekoblet.

- For å et eksempel: Hvis man graver over kabelen ved LHL på Storgatbakken, vil vi miste 2500 lyspunkter fra sentrum til Hamna!

Bedre med LED

Han forteller at siste opptelling viser at de har bortimot 10.000 gate- og parklys og 550 fordelingsskap å rekke over.

- Det er en god blanding av gammelt og nytt i Tromsø. Vi har rundt 3500 trestolper og de har gjerne gammelt armatur, men vi har fått en god del LED-lys. Det betyr mye for levetida, energikostnadene og de har også bedre lys-utput. LED-lysene har en levetid på 100.000 timer med 10 års garanti. I Tromsø kommune har vi en brenntid på cirka 3000 timer hvert år. Lysene skal være på fra 2. august til 2. mai, så LED-lysene skal være lenge.

Det står i grell kontrast til de eldre lyspærene som bare har en levetid på tre til fem år og som er en av grunnene til at Bydrift aldri kommer ajour.

- Jeg må få lov til å forsvare Bydrift, som med to mann på jobben har mer enn nok å henge fingrene i. Jeg jobber faktisk med en politisk sak der jeg ber om mer folk og penger hvis vi skal holde på med dette. Jeg kjenner på dette hver høst, og to mann er for lite, slår Nilsen fast.