Gang- og sykkelstien mellom Barduvegen og Senjavegen stenges for all ferdsel i sommer, melder Tromsø kommune på sine nettsider.

Det har i lang tid pågått anleggsarbeid i Barduvegen, men det har vært mulig for gående og syklende å passere. Men nå stenges altså gang- og sykkelstien over til Senjavegen.

Stengt for all ferdsel

- Tromsø kommune, Vann og avløp skifter ut hovedvannledning i Barduvegen, Senjavegen og Fagerlivegen. I sommer flytter anleggsarbeidet fra Barduvegen og videre sørover inn i Senjavegen. Området vil da bli stengt for all ferdsel. Det vil ikke være mulig å gå eller sykle langs anleggsområdet, eller bruke den gamle skogsstien mellom Barduvegen og Senjavegen, melder kommunen.

Veien vil være stengt fra begynnelsen av august til slutten av oktober.

- For din egen sikkerhet ber vi deg bruke stien mellom Bekkevollvegen og Fagerlivegen, eller mellom Hansmarka og Elverhøy kirke, skriver kommunen.