Gamst Pedersens fiskeriselskap utforsker nye havområder: – Har planer om Vadsø-etablering

Morten Gamst Pedersen har fått med seg tidligere fiskeriminister med på laget, og nå fortsetter søket etter egnede havområder for å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Vadsø.