Her ønsker man et forbud mot avfyring av fyrverkeri

FORBUD: I disse områdene i Tromsø sentrum ønsker brannvesenet et fyrverkeriforbud. Foto: Ole Åsheim

FORBUD: I disse områdene i Tromsø sentrum ønsker brannvesenet et fyrverkeriforbud. Foto: Ole Åsheim

Foreslår forbudssone for å beskytte trehusbebyggelse i Tromsø sentrum.

DEL

Tromsø Brann og redning har utarbeidet et utkast til lokal forskrift for områdene med utsatt trehusbebyggelse i Tromsø sentrum.

Her forslår brannvesenet å innføre forbudssoner mot oppskyting av fyrverkeri.

– Tromsø kommune har per i dag ingen begrensning i bruken av fyrverkeri i eller i nærheten av de definerte områdebrann-områdene i Tromsø sentrum, skriver Tromsø brann og redning.

Forslaget sendes nå ut til høring, og vil etter hvert bli behandlet i kommunestyret.

Brannvesenet skriver at det i Rapport Sentrumsvern, som ble vedtatt i kommunestyret den 28. september i år, ble avdekket store branntekniske utfordringer innenfor en rekke områder med ansamling av utsatt trehusbebyggelse.

– Her er det mangel på både aktive og passive sikringstiltak som medfører stor risiko for omfattende branner i sentrum. Rapport Sentrumsvern foreslår derfor som et risikoreduserende tiltak å etablere forbudssone for fyrverkeri i og rundt definerte områdebrann-områdene som Brann og redning nå har fulgt opp, skriver Tromsø brann og redning.

Artikkeltags