(Nordnorsk debatt)

Nordlys har de siste dagene rapportert om skrekkelige tilstander på fylkesveiene i landsdelen. Den årlige teleløsningen på veiene åpenbarer seg på en måte som bør få politikerne til å rødme. Selv om Norge på papiret er et av verdens rikeste land er velferden ulikt fordelt, mye handler om hvem som har tilgang på penger og lobbyister, som kan få gjennomslag i regjering og storting.

Både privatpersoner og næringsliv gir uttrykk for at situasjonen er håpløs. De er fortvilet over en kombinasjon av grusveier, gjørme og gammel asfalt i full oppløsning. Bare i området rundt Tromsø må flere biler berges hver eneste uke, kjøretøyene påføres kostbare skader på grunn av hull i veibanen. Veiene er så skrøpelige at melkebønder ikke får levert melk fra gårdene. Flere av de dårligste veiene er i tillegg korridorer for store mengder sjømat på trailere.

Det er klart at dette gjør noe med bolyst og viljen til å investere i næringer. Og det står ikke til troende når statssekretæren i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (KrF), erklærer at det er «fylkesveiene sin tur». Regjeringen klatter på veiene med noen få millioner med korona-tiltak, men har ikke noe å tilby som monner. Noresjø kan skryte så mye hun vil av tidenes samferdselsløft til Nord-Norge i NTP, det hjelper lite når regjeringen ikke evner å løse de viktigste oppgavene først.

Bare mellom Harstad og Alta finnes det over 3000 kilometer med fylkesvei. I Troms og Finnmark er etterslepet på vedlikehold kommet opp i ufattelige 10 milliarder kroner.

Det sier seg selv at dette ikke er en oppgave fylket kan løse alene. For en ny rød-grønn regjering til høsten, bør det være god grunn til å se nærmere på prioriteringene i Nasjonal Transportplan. Det kommer ikke til å bli mer penger til fordeling de neste årene, da må man gjøre nye vurderinger også i Nord-Norge. Ingen prosjekter bør være fredet når den samlede potten i sum ikke kommer til å øke.

Det er lett å forstå frustrasjonen fra de som ber om alternativ bruk av penger. Fylkesveier i forfall - og sunn fornuft - tilsier at fellesskapets midler bør brukes i øyehøyde med folk og næringsliv i nord, på tiltak som forener og samler. Fylkesveiene er et eksempel på det. Det regner vi også med at Senterpartiet og Arbeiderpartiet sørger for når de skal følge opp NTP etter valget til høsten.