Under en kveldstur langs fylkesvei 87 i Tamokdalen kom Miriam Mathisen over et litt spesielt skilt. Skiltet – som er en varseltrekant – varsler om slett vei. Altså ikke om dårlig vei, men om 10 meter med rett og jevn vei.

- Det var et helt fantastisk skilt. For det stemmer jo. Fylkesveien 87 er helt katastrofe her, sier Mathisen.

Hun forteller at under asfalteringen av E6 i sommer, var det en del grus til overs. Den ble lagt i strekninger på 10 – 12 meter på veien. Det er altså en slik nyopprustet strekning skiltet «advarer» om.

- Det står ti meter på skiltet, men det er nok snakk om 12-15 meter med god vei. Etter det er den hullete og dårlig igjen.

- Lo godt

Mathisen har bodd i området i 47 år, og kan ikke huske at veien noen sinne har blitt asfaltert.

- Den er helt fin om vinteren når snøen dekker over hullene, men hver vår, når veien kommer frem igjen, er det et tragisk syn.

Hun synes derfor at skiltet, som står rundt en kilometer fra E6-krysset, tok vei-problematikken på kornet, og koste seg over det hun kaller god galgenhumor.

- Vi lo godt da vi så det, for det er helt riktig.

- Vet dere hvem som har satt det opp?

- Nei, det har vi ikke funnet ut av.

Tar de vekk

Det hender av og til at det dukker opp egenlagde skilt langs veiene. De siste årene har det kommet opp skilt i Troms som varsler om parrende elger, UFOer, og spesielt dårlig veistandard. Skilt, som det i Tamokdalen, får imidlertid ikke lang levetid, for Statens vegvesenet er ikke spesielt glad i dem - uansett hvor morsomme de er.

(Saken fortsetter under bildet)

 

- Som privatperson kan man jo se humoren i det, men som etat og skiltmyndighet kan man ikke akseptere det. Slike skilt skal fjernes, har Stein Jaatuns, rådgiver i Statens vegvesen Region nord, uttalt til Nordlys.

- Hvis det er mange slike skilt langs veien, mister folk respekt for skiltingen, samtidig tar det oppmerksomheten til trafikantene.

Ikke rustes opp

Nordlys har en rekke ganger skrevet om Fylkesvei 87 og flere brukere av veien har tidligere klaget over standarden. Spesielt ille skal det være langs strekningen Overgård, gjennom Tamokdalen og til Øverbygd.

Under et nettmøte i fjor fikk fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp), spørsmål om den dårlige standarden på fylkevei 87 gjennom Tamokdalen. Da svarte han:

- Vi skulle gjerne asfaltert der, men i år har vi 100 mill til disposisjon. Det sier det seg selv at det ikke rekker så langt som ønskelig på våre 3000 km i fylket. Vi står på for å øke statens rammer, men ansvaret tar vi, og dårlig er det.

Fylkesvei 87 står ikke på listen over fylkesveier som skal asfalteres eller rustes opp i år. I fjor ble deler av fylkesveien på strekningen Nytrøa til krysset inn mot fylkesvei 174 asfaltert.