I dag gikk startskuddet for utbedring av en av de største trafikale flaskehalsene i Troms, nemlig Langbakken på fylkesvei 866 på Skjervøy.

- Vi er utrolig glade for at dette arbeidet nå kommer i gang, sier Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen.

Han sier at bakken har vært en stor utfordring spesielt for tungtransporten og sjømatnæringa. Det er ikke rent få vogntog som har havnet i stortrøbbel på glatta vinterstid.

- Men det blir en bra løsning for andre også, med gang- og sykkelsti, sier Albrigtsen.

Det var i fjor at fylkesråd for samferdsel, Ivar B Prestbakmo (Sp), kom med gladmeldinga at de la 100 millioner i potten for å gjort noe med den beryktede veistrekninga.

I dag tok han turen selv til Langbakken for å markere åpninga av arbeidet.

- Dette er den hyggelige delen av jobben. Det har vært en vei å gå med dette prosjektet, og det er svært viktig at vi nå får sikret denne strekninga med tanke  på sjømatnæringa og andre, sier Prestbakmo.

Arbeidet skal være ferdig neste høst.

- Dette blir den siste vinteren med den gamle veien, lover fylkesråden, som selv har opplevd problemene i Langbakken da han var på Skjervøy sist vinter.