Ungdomsråd uenige om samarbeid: -Skuffet og lei oss

Uenighet og «klinsj» mellom ungdomsrådene i Troms og Finnmark på vei mot sammenslåing. Nå vil de løse problemene.