Har ingen hensikt å gå til søksmål mot staten, ifølge jussprofessor: – Er nærmest utenkelig

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Finnmark ikke vil vinne fram mot staten. ForFinnmark og jussprofessor Eivind Smith mener Bernt misforstår.