Alle kommuner i Troms og Finnmark er på samling i Tromsø - unntatt én

Fylkesmannen ville samle alle kommunene i den nye storregionen til en tre dager lang samling. Nesten alle stilte.