Fylkesråden for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), ser med stor bekymring på det som skjer ved Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø.

- Den siste tids hendelser, med avsettelsen av direktøren og ordvekslinga i media, vitner om en prosess som ikke har vært god. Jeg er redd for at dette kommer til å skade det gode omdømmet Nordnorsk Kunstmuseum har bygd opp gjennom flere år, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i en pressemelding.

I et brev til Kulturdepartementet ber Balto om et møte for å diskutere museets fremtid og utviklingsplaner.

Her understreker Balto museets betydning for landsdelen.

Under ledelsen til Jérémie McGowan har Nordnorsk kunstmuseum utmerket seg med flere utstillinger som har høstet stor anerkjennelse, samtidig som de har klart å bli en viktig aktør i samfunnsdebatten både lokalt og nasjonalt, påpeker fylkesråd Balto.

I pressemeldingen opplyser fylkesråden at hun er oppriktig bekymret for hvordan styrets håndtering av saken vil påvirke den gode utviklingen museet har gått gjennom de siste årene.