Håper å sette spaden i jorda neste år

HÅKØYBOTN: Arctic Centre er et steg nærmere realisering etter at Fylkemannen nå har avslått lovlighetsklagen etter Byrådets ekspropriasjonvedtak.

HÅKØYBOTN: Arctic Centre er et steg nærmere realisering etter at Fylkemannen nå har avslått lovlighetsklagen etter Byrådets ekspropriasjonvedtak.

Artikkelen er over 6 år gammel

Fylkesmannen avslo lovlighetsklage.

DEL

Fylkesmann  har ikke tatt til følge lovlighetsklagen fra fire kommunestyrerepresentanter etter at Byrådet i Tromsø vedtok å ekspropriere flere eiendommer for å kunne gjennomføre reguleringsplanene for Arctic Centre i Håkøybotn.

Vedtaket ble påklaget av eieren og deretter ble det fremsatt krav om lovlighetskontroll. Men nå har altså Fylkesmannen i Troms besluttet at klagen ikke tas til følge.

Ikke overrasket

Administrerende direktør i Arctic Center Knut Wilhelmsen er ikke overrasket over at Fylkesmannen avviste klagen. 

- Fylkesmannen ved landbruksdirektøren har jo tidligere sagt at ulempene veies opp av de samfunnsmessige interessene. Miljøverndepartementet har også godkjent prosjektet. 

Wilhelmsen regner med at saken nå går videre til Nord-Troms Tingrett. Det betyr ytterligere forsinkelser for prosjektet. De hadde opprinnelig håpet å sette spaden i jorda i løpet av 2014. 

- Etter at saken ble påklaget, har prosjektet blitt forsinket tilsvarende. Altså fire-fem måneder. Vi tør jo ikke involvere investorer før saken er løst. Så nå er vi tilbake der vi var før byrådet vedtok ekspropiasjonen. 

Men Wilhelmsen frykter ikke at Tingretten avgjør saken i deres disfavør.

- Jeg regner dette som avgjort. 

- Spaden i jorda neste år?

- Håper det.

- Ikke konkurrent

Blant kjernepunktene i klagen var hvor vidt byrådet hadde myndighet til å fatte ekspropriasjonsvedtaket. Det slår Fylkesmannen fast at det hadde. Det vises til en fullmatk vedtatt av Tromsø kommunestyre hvor det slås fast Byrådet har fullmakt til å fatte avgjørelse om ekspropriasjon i medhold plan- og bygningsloven.

Klagerne anførte blant annet at det drives «småskala og bærekraftig turismevirksomhet» på eiendommene i dag og at alpinanlegget i så måte vil være en direkte konkurrent til denne virksomheten.

I sitt vedtak skriver Fylkesmannen blant annet at de ikke kan se at klagerne har konkretisert eller dokumentert  hvordan ekspropriasjonen vil påvirke innholdet og virksomheten negativt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken