Derfor identifiserer vi Svein Ludvigsen

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Så langt har han blitt omtalt som «samfunnstoppen fra Troms» i de fleste medier. Når det nå er tatt ut tiltale mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen, finner vi det riktig å omtale ham ved navn og stilling.

Aller først er det grunn til å minne om følgende: I norske medier er det mest vanlige å anonymisere personer som er tiltalt for straffbare handlinger. Selv ved domfellelse er hovedregelen å anonymisere den som er dømt.

Det er gode grunner til at det er slik. I første rekke handler det om å skåne fornærmede og andre involverte for merbelastningen det er med offentlig omtale. En identifisering av den tiltalte eller domfelte, kan også bidra til identifisering av fornærmede eller andre uskyldig involverte.

En annen grunn til at norske medier er restriktiv med identifisering i straffesaker, handler om hensynet til den som er anklaget for å ha begått en ugjerning. Enhver er uskyldig til det motsatte er bevist. Dette er et godt prinsipp for domstolene, mediene og samfunnet som sådan.

I motsetning til domstolene, er medienes rolle ikke å ta stilling til spørsmålene om skyld og straff. Identifisering av den tiltalte eller domfelte, vil i de fleste tilfeller oppleves som en dobbel straff. Den vil bli stående, også etter en eventuell henleggelse eller frifinnelse, eller etter endt soning.

Det var mange som reagerte på at Nordlys, som de fleste andre medier, ikke identifiserte Svein Ludvigsen da han ble pågrepet og siktet i januar i år. Vi gjorde avveininger, for og imot. Vi landet på at det var for tidlig. Vi visste ikke nok om siktelsen mot den tidligere fylkesmannen.

Vi visste for lite om hva han konkret var siktet for, og vi visste for lite om hvilke bevis politiet hadde. Ludvigsen hadde heller ikke erkjent straffskyld, noe han fortsatt ikke har gjort.

I dag ble tiltalebeslutningen mot Svein Ludvigsen offentliggjort. Det betyr at vi vet mer. For å være mer presis: Vi vet i alle fall mer om hva politiet mener har skjedd.

Politiet mener at Svein Ludvigsen har misbrukt sin stilling som fylkesmann, med den hensikt å utnytte tre personer seksuelt. Det handler om personer i en sårbar situasjon, og den som angivelig skal ha begått handlingene, skal altså ha vært kongens mann i Troms gjennom åtte år.

Med andre ord er det en alvorlig anklage som mediene nå skal forsøke å belyse. Saken har stor offentlig interesse. Når vi velger å identifisere Svein Ludvigsen, var det ett moment som ble avgjørende: Det er den nære sammenhengen mellom stillingen som fylkesmann og de handlingene politiet mener Ludvigsen har begått.  

Det er nærmest uunngåelig å forklare alvoret som ligger i tiltalebeslutningen uten å forklare sammenhengen mellom stillingen og handlingene. Når vi beskriver denne sammenhengen, blir det også mulig for offentligheten å forstå saken bedre.

Til slutt er det viktig å understreke at Svein Ludvigsen har status som tiltalt. Han er ikke dømt. Over nyttår skal saken mot ham belyses på skikkelig vis i rettssystemet.  Når den tid kommer får forhåpentligvis offentligheten flere svar på hva som har skjedd. 

Artikkeltags