(Nordnorsk debatt)

Regjeringen har innledet en absurd innenrikskamp om koronavaksinen. Kommuner som har kjempet innbitt mot koronasmitte og lyktes, straffes nå ved å få 35 prosent færre vaksinedoser. Dette gjelder samtlige nordnorske kommuner.

Målet om ferdig vaksinert befolkning innen utgangen av august, slik FHI-direktør Camilla Stoltenberg la fram så sent som mandag, er allerede forlatt. I verste fall kan 40-åringer i Nord-Norge være fullvaksinerte først til jul. Det kommer an på hvor mye vaksine Norge klarer å skaffe, og om kommuner på Østlandet, med Oslo i spissen, greier det man har klart andre steder i landet: å slå ned smitte og drive effektivt smittevern.

24 kommuner på Østlandet skal ifølge regjeringen prioriteres med hensyn til vaksiner. Norge har som kjent fått altfor lite vaksiner altfor seint, og som om det ikke var nok blir innbyggere i kommuner med veldrevet, effektivt smittevern nå straffet med å bli fratatt vaksinen de var lovet og så fram til å få.

Mens statsminister og helseminister var opptatt med pressekonferanse om dette onsdag, satt den vanligvis så veltalende og pedagogisk dyktige Espen Rostrup Nakstad tydelig ubekvem i Dagsnytt 18 studio, og skulle forklare det nye påfunnet.

Hvorfor det var assisterende helsedirektør som måtte trå til på NRK, og ikke FHI, som står bak «modellen», kan man jo lure på. Kanskje ble det for krevende å møte ordføreren i Porsgrunn, hvor det er et stort utbrudd akkurat nå, til debatt. Porsgrunn er ikke blant de 24 utvalgte kommunene.

Det illustrerer tydelig hvor håpløst bakpå den nye strategien er. Et av de fremste kjennetegnene ved koronaviruset, og det som gjør det så skummelt, er at man aldri vet hvor neste utbrudd kommer.

Det var jo dette som var begrunnelsen for like smittevernstiltak over hele landet. Tiltakene og forbudene som gjorde at breddefotballen, for eksempel, ble stengt, eller at folk ikke fikk gå til frisøren osv., også i kommuner der det aldri hadde vært ett eneste korona-tilfelle. Det var så vanskelig å ha ulike regler, ble vi fortalt.

Med vaksinene, det viktigste våpenet mot pandemien, mot sykdom og død, er det annerledes. Her kan vi differensiere, det er åpenbart ikke vanskelig i det hele tatt å skjev-fordele når det kommer til dette godet.

Byrdene er det mennesker i ikke-prioriterte kommuner som må bære. Nå må 50-åringer i Nord-Norge vente, mens russen i Asker blir vaksinert.

Som ved en skjebnens ironi kom det torsdag morgen melding om et større utbrudd i Tynset kommune. Mange i bygda er smittet, 1000 personer er i karantene. Det tilsvarer en femtedel av befolkningen. Skal Tynset få ekstra vaksinedoser? Lite trolig. Det bor for få mennesker der.

Spørsmålet melder seg uvilkårlig: er den nye strategien virkelig en form for smittevern? Eller er det ren, skjær politikk?

Det er folkerike kommuner, med Oslo i spissen, det er snakk om. Og det er stortingsvalg til høsten. Oslo har fra før fått ekstra doser. Det ser ikke ut til å hjelpe. Hva skjer om hovedstaden, selv med ytterligere vaksineprioritering, ikke lykkes? Skal vi andre avgi enda mer?

Ordførere landet rundt reiser bust nå. Tromsøordfører Gunnar Wilhelmsen er rasende. Tromsø er et knutepunkt for ferdsel i nord, og huser et universitetssykehus som er livsviktig for hele Nord-Norge. Ap-ordføreren i Tønsberg, som i likhet med Porsgrunn har hatt mye smitte, sier hun ikke akter å gi fra seg en eneste vaksinedose.

Regjeringens endring av vaksinestrategien i innspurten, har skapt trøbbel, også for den selv. Det er muligens politisk støtte og stemmer å hente på skjevfordelingen.

På den annen side illustrerer og forsterker denne innenrikskampen om doser bare det som har vært regjeringens problem hele tiden: den har ikke klart å skaffe Norge nok vaksiner, raskt nok.

Derfor ligger et av verdens rikeste land etter mange andre i vaksineløypa, og nå er det skapt intern strid og splid om et livsviktig medikament også.