Gå til sidens hovedinnhold

Her er en tromsømåse på vinterferie. Hun har fløyet 1900 kilometer!

Artikkelen er over 4 år gammel

Denne hunnmåsen er en av de virkelige langpendlerne i Tromsø.

For abonnenter

Dette fotoet, publisert på en skotsk twitterkonto, viser trolig en mindre kjent side av en av kjendisene i Tromsø; bymåsen.

De flyr nemlig på vinterferie, og de flyr tildels langt:

Bildet viser fiskemåsen med ringmerket JJ78, som ble fotografert på Renfrew fergeterminal utenfor Glasgow i Skottland. Fotoet ble for en drøy uke siden lagt ut på twitterkontoen «Southside Birder».

I følge denne posten ble måsen ringmerket for nær 13 år siden, på et sted rundt 1900 kilometer unna (målt i luftlinje). I Tromsø, i mai 2004.

Observert ved Prestvannet

Rådgiver Håvard Husebø ved Ringmerkingssentralen på Stavanger museum vet mer om både merkingen og hvor akkurat denne fuglen ellers er observert opp gjennom årene.

- Denne fiskemåsen ble merket ved Prestvannet i Tromsø den 31. mai i 2004. En hunn som var en ungmåse på merketidspunktet, forteller han.

Måsen ble merket av Espen Bergersen, hobbyornitolog, som i dag er mest kjent som prisvinnende naturfotograf.

I følge Ringmerkingssentralens database ble den samme fiskemåsen observert ved Prestvannet på vårparten både i 2005, 2006, 2010, 2013 og 2014.

 

I 2014 ble denne måsen også observert på en liten utflukt til Tromsdalselva.

- Ellers har den ikke vært observert andre steder i Norge eller i utlandet. Ikke før den nå dukker opp ved en fergeterminal i Skottland.

Flyr til Europa

Selv om dette er første observasjon av akkurat denne fuglen i utlandet, er det likevel grunn til å tro at også denne fiskemåsen er en av de faste langpendlerne mellom Tromsø og de britiske øyer.

- Skottland er trolig overvintringsområde for denne fuglen. Det er vanlig at de nordlige fiskemåsene overvintrer i Europa, Nederland, Danmark, Storbritannia, sier rådgiver Husebø.

Det er også vanlig at måsene på vårparten vender tilbake til sine gamle hekkeområder i det nordlige Norge. Har de først gjennomført en vellykket hekking på et sted, vil de gjerne returnere dit året etter.

Ringmerkene og innmeldte observasjoner bidrar til at fugleforskerne kan følge fuglenes vandringsruter.

Med andre ord; denne hunnmåsen flyr trolig nordover fra Glasgow til Prestvannet i Tromsø om våren. Etter en vår og sommer som bymåse her oppe, flyr den sørover igjen på høsten.

 

- Vi ser at mange nordlige måser er registrert i Skottland om vinteren. De trekker gjerne i flokker, så det er ikke urimelig å anta at det befinner seg flere tromsømåser i Glasgow-området nå.

Mange Tromsømåser i Stavanger

Men noen måser nordfra tar vinteropphold på Vestlandet.

- Vi har mange tromsømåser her i Stavangerområdet nå. Det ser vi når vi sjekker ringmerkene.

Tromsømåsen som er fotografert ved Glasgow nylig, ble merket som ung for snart 13 år siden. Men de kan bli mye eldre enn som så.

- Den norske aldersrekorden for fiskemåser er 33 år. Det er vanlig at disse måsene blir over 20 år gammel, opplyser rådgiver Håvard Husebø ved Ringmerkingssentralen.

Kommentarer til denne saken