Ingen kan svare Lars på hva disse merkene er: - Man blir jo nysgjerrig