Den skulle vært i Afrika – men svingte feil og havnet på Sørsjeteen