Smittsom fugleinfluensa er påvist hos en polarmåke på Svalbard, opplyser Sysselmesteren.

– Fugleinfluensa er aldri tidligere påvist på Svalbard, og etter det Veterinærinstituttet kjenner til, er dette den første påvisningen av viruset i Arktis, opplyser Sysselmesteren.

Måken ble funnet død ved kaia i Longyearbyen i juni, og Veterinærinstituttet har nå påvist at fuglen hadde fugleinfluensa.

– Det er svært sjeldent at mennesker smittes med fugleinfluensa. På generelt grunnlag bør man unngå å berøre syke eller døde fugler uten beskyttelsesutstyr, opplyser Sysselmesteren.

Fugleinfluensa har også blitt påvist hos flere ulike pattedyr i Europa i år. På Svalbard er spesielt fjellrev utsatt, kanskje også ulike seler, opplyser Sysselmesteren.

Avvikende atferd som balanseproblemer, sirkelbevegelser eller bøyd hode hos disse artene kan indikere smitte med fugleinfluensa. Publikum oppfordres til å ta kontakt med Sysselmesteren ved slike observasjoner.