Telen skaper fortsatt problemer for busstrafikken på Senja. Ifølge Troms fylkestrafikk er følgende  strekninger fortsatt innstilt:
* Torsmoveien
* Kvannliveien/Tverrveien/Nybygda
* Grønlia.

Ifølge Troms fylkestrafikk sin Facebook-side har temperaturene vært så lave at det går sakte med å både tine og tørke opp veien. Av den frykter man også at det vil gå lang tid før busstrafikken gjenopptas.