– Jeg har ikke hele partiet mitt i ryggen. Det skal jeg være ærlig på. Men det er en modningsprosess, også i Frp, sier Per Willy Amundsen til VG.

Forslaget han og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fremmer for Stortinget, er: «Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen».

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan koste over 100 milliarder, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

Står sammen

Forslaget betyr at de to politiske motstanderne gjør alvor av utspillet de hadde i Nordlys i høst.

De politiske rivalene er enige om én ting: - I denne saken må vi stå sammen

– Vi kan se bort fra ideologi og bakgrunn, men i denne saken må vi stå sammen, sa stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fra Frp til Nordlys under valgkampen.

Hadde en anelse

For SV er partiet som har tatt tydeligst standpunkt i jernbanesaken. De vil kutte i veiprosjekter sør i landet, og bruke pengene på forlenging av jernbanen fra Fauske og videre nordover.

– For mange var nok utspillet fra Frp en overraskelse, men for oss som har fulgt nye med har sett at dette var i ferd med å skje, sa nestleder i SV og stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, tidligere i høst

De står på hver sin side politisk, men enes om jernbanesaken. Det eneste de er uenig om er finansieringen, sa Fylkesnes i høst.

– Det viktigste er målet, og at vi sammen er enig om at dette skal vi få til, sier Amundsen.

SV har listet opp en rekke veiprosjekter sør i landet de vil ha fjernet, for å heller bruke pengene på jernbaneutbygging nordpå. Det er ikke Frp enig om at er riktig løsning.

1. juli presenterte Jernbanedirektoratet sin utredning av Nord-Norge-banen. Den slår fast at en 375 kilometer lang jernbanestrekning fra Fauske til Tromsø, via Narvik og med et sidespor til Harstad, vil koste om lag 113 milliarder kroner. Den mener utbyggingen samfunnsøkonomisk ulønnsom, og vil gi et netto tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Åtte av ti vil ha jernbane i nord: – Tenk å få reist på ferie i Nord-Norge med tog. Det hadde vært flott