- Vi står på fordi vi vil bidra og ha det gøy samtidig

Tenk deg en 17 mai uten trommer og hornmusikk. Ildsjeler og frivillig innsats er limet i samfunnet.