Frister det med reise til et gult land? Dette dekkes ikke av reiseforsikringen

Skal du ut og reise, og tror forsikringa dekker alle tapene dine ved en eventuell koronasituasjon?