Deler ut millioner til friluftsliv i Troms – se hvem som får penger

STØTTES: 135 forskjellige friluftsgrupper har fått midler. Gapahuker, bålplasser, utsiktspunkt, bord og benker er blant tiltakene som blir støttet.

STØTTES: 135 forskjellige friluftsgrupper har fått midler. Gapahuker, bålplasser, utsiktspunkt, bord og benker er blant tiltakene som blir støttet.

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesrådet i Troms har delt ut over tre millioner kroner til friluftsaktiviteter og tilrettelegging for friluftsliv.

DEL

Til sammen er det 135 forskjellige aktivitetsgrupper som har mottatt midler.

Se hvem som har fått penger og hvor mye de har fått nederst i saken.  

Samlet beløp til friluftslivsaktiviteter er på 1 845 000 kroner, og er sammensatt av midler fra Miljødirektoratet og Troms fylkeskommune, mens beløpet på 1 407 000 kroner til tilretteleggingstiltak er fylkeskommunale midler.

- Formålet med midlene er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Dette er populære tilskuddsordninger og mengden av innkomne søknader viser at det er stor aktivitet rundt om i hele fylket. Gjennom tildelingene til lokale lavterskeltiltak ønsker Troms fylkeskommune å støtte opp om det store engasjementet både når det gjelder aktivitetstiltak og tilrettelegging av friluftsområder, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap) i en pressemelding.

Gapahuker, klopper, bord og benker, bålplasser, enkle bruer, tilrettelegging rundt kulturminner, utsiktspunkt er blant tiltakene som støttes.

- Dette bidrar til godt tilrettelagte arenaer for alle de friluftslivsaktivitetene som foregår rundt omkring i nærmiljøene. Samtidig blir områdene mer attraktive og senker terskelen for at folk skal ta seg en tur ut i naturen, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

Disse får midler:


Tilskudd til friluftsaktiviteter - 2017

Søker

Tiltak

Tildeling

4H TromsFylkesleir 2017

50 000

4H-TromsFriluftsaktivitet i 4H-klubbene

43 000

4H-TromsStorkurs 2017

40 000

4H-TromsGøy på landet

50 000

Aspenes Bremnes velforening"Fabel dyr" løypa

5 000

Bardu IL o-gruppaTur orientering i Bardu

2 500

BUL Tromsø orientering100 på øya og tur-orientering

8 000

FNF - TromsFriluftslivets uke 2017

60 000

FNF-TromsAdventsseminar om friluftsliv

5 000

FNF-TromsFriluftslivets ildsjelpris 2017

5 000

Framsyn 4HKjøp av friluftsutstyr

5 000

Friluftsgruppa BULA husetBULAs sommerleir 2017

10 000

Gibostad idrettsforeningUtstyrsbank

5 000

Gråbein-4HTur til sjøen

3 000

Harstad JFFSkolesamarbeid

10 000

Harstad JFFVillmarksleir

12 000

Harstad orienteringslagStolpejakten Harstad 2017

25 000

Harstad orienteringslagO-skole 2017

4 500

Harstad TurlagUtevisning av filmen Karsten og Petra

40 000

Harstad TurlagLavterskel seniortilbud

10 000

Harstad TurlagBuss for migranter og flyktninger

40 000

Harstad TurlagMat på tur

10 000

Holt 4H læringstunArktisk land og hagebruk for alle

60 000

Huset oppfølgingssenter Kirkens sosialtjenesteKunsten å gå

40 000

Huset oppfølgingssenter Kirkens sosialtjenesteIdrett mot rus

15 000

Huset oppfølgingssenter Kirkens sosialtjenesteSammen til gammen

20 000

ILAG (Kirkens bymisjon)ILAG Tur- og kulturprogram

50 000

Impuls - FritidImpuls - Friluftsliv

20 000

Ishavskystens friluftsrådFriluftsliv for alle

60 000

Ishavskystens friluftsrådFriluftsfester – 10 års jubileum

27 000

Ishavskystens friluftsrådTurkalender 2017

40 000

Ishavskystens friluftsrådFriluftsskole i vinterferien

25 000

Landvind 4HKanotur

5 000

Lenvik FrivilligsentralInkludering i frisk luft

10 000

Medkila speidergruppePåskeleir og vinteraktivitet

4 000

Midtre Hålogaland friluftsrådStien i sentrum-regional konferanse

30 000

Midtre Hålogaland friluftsrådTurguide Naturlos 2017-2018

30 000

Midtre Hålogaland friluftsrådLavterskeltilbud i Harstad-geocaching

10 000

Midtre Hålogaland friluftsrådUngdom i natur

50 000

Midtre Hålogaland friluftsrådRegional samling læring i friluft

30 000

Midtre Hålogaland friluftsrådFriluftsskoler Midtre Hålogaland Sør Troms

50 000

Midtre Hålogaland friluftsrådLæring i friluft helsefremmende

30 000

Midt-Troms friluftsråd frilufstskoler, isFriluftscamp for ungdom

40 000

Midt-Troms friluftsrådFriluftsskole

50 000

Midt-Troms friluftsrådTurinformasjonskart/turkalender

25 000

Midt-Troms friluftsrådIsfisketur for psykisk utviklingshemmede

18 000

Midt-Troms friluftsrådBålturer i nærmiljøet

10 000

Midt-Troms friluftsrådFriluftsliv og psykisk helse

18 500

Målselv JFFFiskedager for barn, unge og familier

5 000

NFU Senja LokallagFriluftsleir pers m. nedsatt funksjonsevne

20 000

NJFF TromsFriluftsaktivitet gjennom NJFF-Troms

35 000

Nord-Troms friluftsrådUtstyrsbase vinter

5 000

Nord-Troms friluftsrådTurkassetrimmen Ut i Nord

20 000

Nord-Troms friluftsrådFull Fræs - friluftskamp for ungdomsskoler

30 000

Nord-Troms friluftsrådFriluftsliv f personer m innvandrerbakgrunn

20 000

Nord-Troms friluftsrådFriluftscamp for barn og ungdom

30 000

Nord-Troms TurlagFriluftsaktivitet 2017- friluftsliv og læring

15 000

Norges Blindeforbund Troms10 på topp i Troms, Lenvik og Harstad

7 000

Norges Blindeforbund TromsFriluftshelg på Sommarøya

35 000

Nova TurlagUt på tur

20 000

Polarstjerna 4HFriluftslivsaktiviteter

5 000

Puls LyngenBarnas dag 8.4.16-Puls Lyngen

15 000

Redningsselskapet TromsForebyggende seilas

30 000

Reinrosa 4HVillmarksleir på Spildra i Kvænangen

10 000

Reinrosa 4HDiverse sommeraktiviteter

7 000

Reinrosa 4HDiverse vinteraktiviteter

7 000

Rottenvik bygdelagBålplass ved gamle Rottenvik bro.

2 000

Rottenvik bygdelagOrganisert tur gjennom Lyngsalpene.

3 000

Rottenvik bygdelagKurs i viltvoksende matplanter

3 000

Skøelv idretts og grendelagAktivitetsdag

7 000

Storsteinnes idrettslagTroll- o-natta 2017

8 000

Storsteinnes idrettslagTur-o Balsfjord 2017

12 000

Søndre Torsken idrettslagVårtrimmen 2017

15 000

Sørreisa O-lagStolpejakt

5 000

TjukkasgjengenLavterskelaktivitet i nærområdet

20 000

Torsken turgruppeAktiv vinter 2017

6 000

Torsken turgruppeAktiv vår 2017

4 000

Torsken turgruppeAktiv høst/mørketid 2017

2 000

Troms orienteringskretsO-Troll-leir 2017

30 000

Troms orienteringskretsTur-o Troms 2017

25 000

Troms TurlagSommerturlederkurs for DNT ung

20 000

Troms TurlagKajakk for alle

12 000

Troms TurlagBli med i Barnas Turlag i Troms

60 000

Troms Turlag5 turer med Turbo

40 000

Troms TurlagBarske ungdomsglæder

30 000

Troms Turlag- VeterangruppaGlade veteraner på tur

5 000

UL IdylNatursti/turløype med aktivitet

10 000

  

1 845 500

 

Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 2017

SøkerTiltakFordeling
Balsfjord TurlagTi på topp

15 000

Fauskevåg VelforeningGapahuk og bålplass

40 000

Frivillighetssentralen IbestadGapahuker og bålplasser

40 000

Gibostad IdrettsforeningGapahuk

30 000

Gratangen kommune/ Midtre Hålogaland friluftsrådGapahuk

40 000

Grunnfarnes bygdelagP-plass/snuplass, gangvei

40 000

Harstad TurlagBru og trapp - Fossestua i Austerfjorden

30 000

Hesjeberg UtmarkslagGapahuk - Rennelvvatnet

40 000

Holt 4H læringstunDrivhus/hagetunnell, do, sitteplasser og bord - Holt

20 000

Ishavskysten friluftsrådInfortavler - Fløya

20 000

Ishavskysten friluftsrådInfotavler - Karlsøy

20 000

Ishavskysten friluftsrådPostkassetrim og Lyngen barnetrim

40 000

Ishavskysten friluftsrådBenker og bålplass - Prestelvparken

60 000

Kultur og næring i Indre KåfjordGapahuk

35 000

Lyngseidet hytteforeningKlopping

12 000

Midtre Hålogaland friluftsrådBord og benker, info.materiell, skilt - Skånlandstrimmen

25 000

Midtre Hålogaland friluftsrådGapahuker, benker, bru - Krigsminneløypene

50 000

Midtre Hålogaland friluftsrådGapahuk og ildsted

29 000

Midtre Hålogaland friluftsrådGapahuker, bålplasser ved Lavangen skole

40 000

Midtre Hålogaland friluftsrådBord, benker, bålplass - Ileveien og Tverrelvsletta

19 000

Midt-Troms friluftsrådBesøkskartlegging - oppfølging fra 2016

40 000

Midt-Troms friluftsrådSkilting av kulturminner på ei turløype, bord, benker, bålplass

15 000

Midt-Troms friluftsrådKlopping - Brorstadvatnet

5 000

Midt-Troms friluftsrådKlopping - Otra/Storala

32 000

Midt-Troms friluftsrådKlopping og geonett - Storvasshøgda/Lagshytta

20 000

Midt-Troms friluftsrådKlopping - Segla og Barden

31 000

Midt-Troms friluftsrådKlopping - Aglapen

3 000

Midt-Troms friluftsrådKlopping - Strømsørstien og gjerdetrapper

15 000

Nord-Troms friluftsrådUniversell tilrettelegging – Kvænangsbotn

100 000

Senja SkiSkihytte, utedo, platting, bålplass, benker og bord, bålpanne

40 000

Skittenelv og omegn utviklingslagKlopping av tursti - Skittenelv

24 000

Skulsfjord og Lyfjord bygdelagGrillhytte

40 000

Skøelv idretts- og grendelagBord og benker langs turrute - Skardalen

25 000

Skånland RødekorsGapahuk

40 000

Spansgård VelforeningSette opp benker og bord langs turstier/-veier

10 000

Storvik grendelagBålplass og utedo ved gapahuk, gangsti

5 000

Svensby UtviklingslagGrillhus, utebenker, bålplass, skigard

35 000

Sørrollnes grunneierlagSkulptur ved turmål i naturreservat

30 000

Torsken TurgruppeStort bålhus m/toalett og bod

40 000

Torsken TurgruppeTrimkasser

12 000

Tårnevatn vei- og veiforeningBål-, fiske- og rasteplass

40 000

UL KveldsolGapahuk, klopper, bålringer, benker, turkasser - Nord-Rollnes

40 000

Vangsvik idrettslagEtablere sti og sykkelnett - Nord-Tranøy

30 000

Vesterfjell og omegn idrettslagGapahuk, rasteplass, utedo, bord og benker

        40 000

Ytre Grytøy bygdelagTrelavvo og gapahuk

30 000

Øverbygd VelforeningKultur- og infotavle

15 000

Årviksand bygdelagBålplasser, benker og porter, Årviksand

5 000

  

1 407 000

Artikkeltags