Fredag kommer svaret: - For mange kan det bety kroken på døra

Foreslår direkte støtte og kutt i eiendomsskatten.