Mandag 19. oktober starter monteringen av klatresikring på Sandnessundbrua.

Med bakgrunn i de erfaringer som er gjort med blant annet Tromsøbrua etableres det klatresikring på begge sider av Sandnessundbrua. Siden brua er smal har elementene som skal monteres langs rekkverket blitt spesialbestilt.

Dette har tatt litt tid, men fra mandag 19. oktober er arbeidet i gang ute på brua. Det vil i tillegg utføres forbedringer på eksisterende rekkverk.

- Vi er glad for at vi nå er i gang med dette prosjektet som fylkeskommunen har prioritert. De som ferdes over brua vil merke at arbeidet påvirker trafikkflyten i en periode, men det blir veldig bra når vi er ferdig, sier Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel, Troms og Finnmark fylkeskommune.

I løpet av monteringsperioden vil det foregå arbeid på begge sider av brua, på undersiden og på innsiden. Dette kan føre til køer.

- Et felt vil være stengt når det gjøres arbeid. Da vil maks 75 meter av gangen være stengt på brua, det sier Eirin Anne Blix, avdelingsleder plan, prosjektering og utbygging i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det vil i løpet av monteringsperioden foregå arbeid på begge sider av brua, på undersiden og på innsiden.

Monteringen ferdigstilles en side av gangen, men for alles sikkerhet er det viktig at de som ferdes over brua tar hensyn til arbeidere i vegbanen, følger lysregulering og skilting på stedet. Arbeidet vil pågå mellom klokken 0900-1500 og 1700 – 1800.