Fra i morgen av blir det enda mer kø her

KUN ET FELT: Her blir det fra mandag kun et felt sørover Storgatbakken. Slik skal det være i tre uker. Foto: Brage Fjellheim Wiik

KUN ET FELT: Her blir det fra mandag kun et felt sørover Storgatbakken. Slik skal det være i tre uker. Foto: Brage Fjellheim Wiik

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Nordlys+ til kun én krone. Bestill her og få tilgang til alt innhold

Sommer er tid for graving og anleggsarbeid og Tromsø sentrum er intet unntak.

Siste tiltak ut er at Storgatbakken fra Hansjordnesbukta mister et felt. Kun "brufeltet" vil være åpent fra i morgen av.

Og slik skal det være i tre uker fremover.

- Grunnen er at Totalrenovering trenger å bruke det ene feltet til maskiner for å gjøre en jobb med nybygget de holder med, sier Roald Nyrum i Statens vegvesen.

Han erkjenner at det nok vil gi en del trafikale ringvirkninger i en allerede presset sentrumstrafikk.

- Men vi har også registrert at det er klart mindre trafikk i det feltet som vi nå stenger. Uansett, jobben må gjøres nå, sier han.

Fra før av er Tromsøysund-tunnelen envegskjørt til forskjellige tider i døgnet og Storgatbakken er også stengt.

I tillegg vil toppen av Tverrforbindelsen fra i morgen, og helt frem til 12. august bli innsnevret. Her skal kommunen inn og legge ny hovedvannledning og det skal også støpes nye kanaler for Troms kraft. Så inn- og utkjøring fra Dramsveien kan du bare glemme i sommer. I tillegg blir det 30-sone der arbeidet pågår. Det blir omkjøring via Båtsmannsvegen.

Tromsøbrua er også nattestengt i alle fall frem til 12. juni fra klokka 22.00 til 06.00 på hverdager. Kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy kan fortsatt passere, mens øvrig trafikk mellom fatstlandet og øya ledes i kolonnekjøring gjennok Tromsøysund-tunnelen.