Fra denne boligen drives et selskap med 111 ansatte. Nå beskyldes de for dokumentfalsk

– Vi har gjort en feil og beklager.