Rødfargen slitt bort i løpet av vinteren

Rødfargen som seint i fjor høst ble malt for å gjøre kryssing med gang- og sykkelveier mer synlig, er flere steder slitt nesten helt bort.