Gå til sidens hovedinnhold

Fosser fram i byen

Følelsen av avstand til makt og styringselite i Oslo har vokst helt inn i kaffebarene i Tromsø.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Nordnorsk debatt)

En måling Infact har utført for Nordlys, viser at Senterpartiet ville blitt største parti i Tromsø dersom det hadde vært stortingsvalg i dag.

Historisk har Senterpartiet vært et parti for særinteresser i landbruk, skogbruk og for grunneiere. Dette har vært i rask endring de siste årene.

Partiet har erobret stadig flere velger-grupper i de norske distriktene. Ikke minst i offentlig sektor, der Senterpartiet har hatt stor suksess i utkantkommuner hvor Staten har trukket seg tilbake og tjenestetilbud er flyttet bort.

Nå ser vi i tillegg at Senterpartiet vokser i byene. Nylig ble det klart at Senterpartiet er inne med to stortingsmandater i Oslo. En del av forklaringen er Jan Bøhlers overgang fra Arbeiderpartiet. Tidligere denne måneden kom det målinger som viste at Senterpartiet også har stor framgang i Trondheim og Bergen.

Nå toppes dette med at Senterpartiet er størst i Tromsø, en by med mange offentlige arbeidsplasser, statlige institusjoner og en høyt utdannet befolkning. Det viser at Senterpartiet i stor grad oppleves som den eneste motkraften mot økende Oslo-sentrisme i norsk politikk og samfunnsliv.

Med det dokumenterer også at det er Senterpartiet som er det ledende opposisjonspartiet til regjeringens politikk, og at Arbeiderpartiet har mislyktes med å ta denne rollen.

Hva slags svar Senterpartiet har for en by som Tromsø er ganske uklart. Men i sum er det nå et formidabelt rødgrønt flertall i den største byen i Nord-Norge, med sterk tilbakegang for Høyre siden valget i 2017.

Forklaringen på at Høyre har mistet Tromsø er åpenbar; det er et uttrykk for at Erna Solbergs regjering nå møter sterk motstand i Nord-Norge.

I Tromsø er også Høyres egne politikere dypt skuffet over at regjeringen tvinger en by med store trafikkproblemer til å velge mellom to ganske små prosjekter, en bru til Kvaløya og en ny tunell til en flyplass som er et knutepunkt for hele Nord-Norge og den mest trafikkerte i landsdelen. Begrunnelsen fra regjeringen er at begge deler blir for dyrt.

Samtidig bruker Solberg-regjeringen omtrent samme sum, over 2 milliarder kroner, på 700 meter vei under det nye regjeringskvartalet. Som til sammen skal koste minst 36,5 milliarder.

Dermed høster Erna Solberg som hun sår. Småligheten overfor en by som Tromsø – et nasjonalt ankerfeste for bosetting i nordområdene - har blitt lagt merke til.

Det er sentrum-periferi-dimensjonen som slår inn for fullt når velgerne i Tromsø leverer et sterkt varsel om at de har fått mer enn nok av hennes regjering. Følelsen av avstand til makt og styringselite i Oslo har vokst til en bølge av protest også på kaffebarene i Tromsø.

Kommentarer til denne saken