(Nordnorsk debatt)

Sammenslåingen av Troms og Finnmark har slitt de ansatte fullstendig ut, melder NRK. Fylkesdirektør Stein Ovesen sier til NRK at det ble vanskelig når fylkespolitikernes arbeidsordre om oppsplitting kom. Det gjorde noe med hodene til folk, sier han og fortsetter:

"Det har gjort at folk har blitt slitne og forvirret over å stå i mental spagat over lang tid".

Stort klarere kan det ikke sies: Politikerne har gjort det de kan for å forhindre at de ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune får utføre jobbene sine, som er å utvikle samfunn på vegne av innbyggerne i tråd med det Stortinget har besluttet.

Et vedtak på Stortinget gjelder inntil Stortinget har fattet et nytt. Men det Ovesen beskriver, er anarki. Fylkespolitikerne i Troms og Finnmark bryr seg overhodet ikke om det representative demokratiets spilleregler. De har satt seg selv over Stortinget, og i stedet gjort egne vedtak om at Stortingets vilje ikke skal settes ut i livet. Mange norske kommuner har blitt sammenslått mot egne ønsker, men ingen har mistet hodet på samme måte som flertallet i Troms og Finnmark. Der kan blandingen av selvtekt og aktivisme komme til å danne en farlig presedens, med sabotasje av vedtak man ikke liker i landets folkevalgte forsamling, etter eget forgodtbefinnende, basert på lokale stemningsbølger.

Samtidig har fylkesrådslederen Bjørn Inge Mo (Ap) og de andre aktivistene i fylkesrådet skapt et inntrykk av at de arbeider for å styrke regionen og skape gode tjenester for befolkningen. Det fremstår som tidenes dobbeltspill; for alle vet at det er umulig å både bygge og rive et hus på samme tid, og at man ikke kan gi gass og stå på bremsen samtidig.

Noe av det mest iøynefallende er hvordan sentrale politikere som Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har hisset opp stemningen. De har ikke løftet en finger for å stoppe sabotasjen. Begge bærer et ansvar for at arbeidshverdagen har blitt umulig for dyktige ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune. Ville Vedum og Støre akseptert at forvaltningsnivåer i andre landsdeler nektet å gjøre jobben sin, eller er det bare i Troms og Finnmark man kan la det skure og gå?

Det finnes solid forskning på at regional forvaltningskvalitet er viktig for regional utvikling. Men Senterpartiet og Arbeiderpartiet aksepterer åpenbart lavere kvalitet i nord enn i resten av landet. Det må innbyggerne betale prisen for.

Selv om det i sak skulle være riktig å dele opp storfylket etter valget, er det vanskelig å finne unnskyldninger for mangelen på lederskap og fraværet av evne til prinsipielle grensedragninger som preger prosessen. Det er fullstendig galt at lokale politikerne tar saken i egne hender. Det er ikke fylkestinget som skal iverksette reversering av Stortingets vedtak, det er Stortinget selv som skal gjøre det.