Norge vurderer å si opp kontrakten med NH90-helikoptrene, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). De skulle vært levert i 2008, men fortsatt mangler ett.

Enoksen ber Forsvarsdepartementet sette i gang et arbeid med å se på maritime helikoptre til Forsvaret helt på nytt, skriver Aftenposten.

Én mulighet som vurderes, er å si opp kontrakten for NH90. Anskaffelsen av NH90-helikoptrene har lenge vært skandalebefengt. Norge bestilte 14 stykker av helikoptrene i 2001, og de skulle ha vært i drift i Norge i 2008 om bord på kystvaktskip og marinens fregatter.

– Vi har nå mottatt 13 helikoptre. Men seks av disse er i en foreløpig versjon. Vi får høre fra den italienske leverandøren at de kan være ferdig oppgradert i 2023, kanskje i 2024. Men faktum er at vi nå har liten tillit til leverandøren NHI, sier Enoksen.

LES OGSÅ: - Vi har ikke lagt skjul på at det er utfordringer som må løses med NH90

Norge har også tidligere vurdert å si opp kontrakten, blant annet i 2008, men det er anslått at det vil være omtrent like dyrt å beholde kontrakten som å si den opp.

Siden det nå har gått enda flere år uten at alle helikoptrene er levert, og det heller ikke er klart når dette skjer, bør det igjen vurderes å si opp kontrakten, sier Enoksen.

– Å si opp kontrakten blir verken enkelt eller kostnadsfritt. Men dette er et uttrykk for at det er slutt på tålmodigheten.

I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne hadde brukt åtte milliarder kroner på noe som ikke var levert.