– Den enormt økte aktiviteten av amerikanske militære styrker øker også risikoen for at det kan skje uhell og ulykker med ubåter og overflatefartøy. Dette øker risikoen for sivilbefolkningen. Ja, det blir farligere for oss som bor i Tromsø, sier Rødts kommunestyrepolitiker Jens Ingvald Olsen.

Tromsø kommune har denne høsten ligger i en åpen konflikt med regjeringen om norsk sikkerhetspolitikk.

Forsvaret ønsker at den amerikanske marinen kan ta i bruk en sivil, kommunal kai i Tromsø for sine reaktordrevne ubåter, Grøtsund halvannen mil nord for Tromsø sentrum. Lokalpolitikerne i Tromsø vil primært bruke denne kaien til sivile formål.

Det handler både om juss, sikkerhetspolitikk, kommersielle interesser – og et intrikat nei-vedtak fra kommunestyret tilbake i 2019.

I tillegg blir forholdet til Russland, fare for sikkerhet og miljø og en generell motstand mot økt militarisering av Arktis trukket opp som argumenter mot disse ubåtene i ulike sammenhenger.

Forklarte Norges Nato-medlemskap

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og havnesjef Jørn-Even Hanssen var også gjest i siste utgave av Nordlys-podkasten Søkelys, der ubåtsaken ble debattert.

I samtale med politisk redaktør Skjalg Fjellheim forklarte Bakke-Jensen bakgrunnen for at norske myndigheter ønsker å ta imot amerikanske reaktordrevne båter til Tromsø:

– Vi har basert vår forsvars og sikkerhetspolitikk på to prinsipp. Det ene er avskrekking. Det er viktig å vise at vi er i en allianse som står opp for hverandre og at vi tar vår del av den aktiviteten.

– Det andre er at vi driver beroligelse. Vi har veldig god kontakt med vår nabo i øst. Vi har erkjent at vi har en nabo som er en atomvåpenmakt. Når vi gjør oss relevante for denne typen aktivitet i Nato-alliansen kan vi også være med og påvirke. Og skape større trygghet overfor Russland med denne typen seiling.

– Så dette er et avspenningstiltak?

– Dette er et viktig del av beroligelsesprinsippet vårt når vi driver forsvars- og sikkerhetspolitikk her vi engang er plassert geografisk.

– Russerne synes dette er helt OK?

– Russerne synes det er helt ok at vi er engasjert i dette. Fordi dem kommuniserer godt med dem. Og vi driver åpenhet.

Allierte reaktordrevne ubåter til Tromsø

Forvaret har siden 2016 jobbet for å tilrettelegge for mottak av allierte reaktordrevne fartøy, ofte kalt atomubåter, i Tromsø.

Etter at marinebasen Olavsvern ble lagt ned i 2009, og solgt i 2013, har Nord-Norge vært uten havn for mottak av blant annet amerikanske rektordrevne ubåter. Nærmeste havn har vært Haakonsvern i Bergen.

Et stadig vanskeligere forhold mellom Vesten og Russland har gjort at Nato-fartøy nå seiler langt mer i Arktis enn tidligere.

Forsvaret ønsker å ta i bruk Grøtsund industriområde på fastlandet noen kilometer nord for Tromsø sentrum. Dette er en kommunal havn som opereres av Tromsø Havn, et heleid kommunalt selskap.

Beslutningen om å bruke den sivile havnen på Grøtsund er omstridt. Kommunestyret i Tromsø vedtok så sent som i mars 2019 at de ikke ønsket slike ubåter til Tromsø.

Kilder: Forsvaret, Nordlys

Ingen vet når ubåtene kommer

Saken om amerikanske ubåter til Tromsø har versert i regjerings-, forsvars-, og kommunekorridorer siden 2016, og kan være både vanskelig å få tak på – og enda vanskeligere å forstå. Et utall offentlige etater har vært involvert i arbeidet til nå.

Ingen vet i dag når ubåtene legger til kai, selv om både regjeringen, det norske Forsvaret og Norges allierte i Nato presser på.

Jens Ingvald Olsen mener forsvarsminister Bakke-Jensen har presset på overfor lokale myndigheter i Tromsø og at sivilsamfunnet er overkjørt.

– Bakke-Jensens metode har vært å kjefte og smelle på kommunen og tro at det er militære kommandostrukturer som gjelder her i Tromsø, og ikke at dette er et sivilsamfunn.

– Jeg kjefter ikke på noen. Jeg er opptatt av at det for innbyggerne i Tromsø, en by jeg bor i, skal være trygt og at man skal vite hva som foregår, svarte Bakke-Jensen.

Rødt-Olsen fortsatte:

– Opptrappingen av amerikanske ubåter og fly i Arktis er jo ikke fordi regjeringen har invitert amerikanerne opp hit. Jeg vil gjerne se den invitasjonen som Bakke-Jensen har sendt til USA. Det er jo amerikanerne som trykker på for å slippe til. Og da står Bakke-Jensen med åpne armer og kjefter på kommunen for at vi tar sivilbefolkningen sin sikkerhet på alvor.

– Den invitasjonen kan du lese i langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt av Stortinget i 2016. Der står det at vi søker økt aktivitet, økt øving, sammen med våre allierte. Begrunnelsen er behovet for å være mer tilstede for å øke situasjonsforståelsen i nord, sier Bakke-Jensen.

Her hører du hele debatten om amerikanske ubåter til Tromsø: