Torsdag kom forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på besøk til artilleribataljonen på Setermoen, hvor han blant annet slo av en prat med soldater som nylig har startet militærtjenesten. Og soldater skal det bli flere av, om forsvarsministeren får det som han vil.

- Ja, vi vil ta inn flere vernepliktig enn før, vi trenger flere folk i Forsvaret. Når sikkerhetssituasjonen endrer seg, så er vi nødt til å ruste opp. Ruste opp for å kunne stabilisere, og ruste ned igjen, sier Bakke-Jensen.

- Er vi på vei inn i en ny kald krig?

- Ikke en kald krig som den vi hadde på 80-tallet, men vi ser mer rivalisering mellom stormaktene og mer selvhevdelse. Mer nasjonalstat, og mindre samarbeid. Det er en annen type kald krig som er utfordrende for Norge. Vi blir ikke invadert i morgen, men vi påvirkes, sier han.

- Tilbake til tidlig 70-tall

Forsvarsministeren viser til at både Russland og USA har trukket seg fra INF-avtalen for mellomdistanseraketter, og sier det samme kan skje med START-avtalen om nedrustning av atomstridshoder.

- Avtalen går ut til sommeren, og hvis den ikke blir forlenget så setter det oss tilbake til tidlig 70-tall når det gjelder nedrustning. Det er et ganske alvorlig bilde, sier han.

- Er det blitt mer utrygt å bo i Nord-Norge?

- Nei, det er ingen direkte trussel mot Norge, men det som skjer andre steder i verden påvirker oss. Det er blitt en mer usikker situasjon, der ikke bare Russland og USA ruster opp, men også stormakter som Kina og Iran. Vi er usikre på intensjonen til stormaktene. Alt er blitt mer uforutsigbart, sier Bakke-Jensen.

- Er ikke Forsvaret vårt godt nok?

- Det er godt nok i dag, men det må bli bedre for framtida. Vi må bygge mer forsvar, øke kapasiteten, aktivisere og trene mer. Vi må gjøre det tydelig at vi er klare, og framstå som avskrekkende, sier han.

Bakke-Jensen ville imidlertid ikke svare på noen spørsmål om hva som kommer i den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP), annet enn at han vil legge den fram i slutten av mars.

- Jeg sier ikke mer enn det, smilte han til alle som prøvde å lirke ut noen hemmeligheter.

Snakket med soldatene

Forsvarsministeren fikk også en orientering av rekrutteringsansvarlig Lars Andreas Bjugn i artilleribataljonen, som var meget fornøyd med de nye soldatene og at det nesten ikke hadde vært noe frafall etter innrykk. På spørsmål om hvordan det sto til med skiferdigheter og grunnleggende fysikk hos de nye soldatene, var svaret delt.

- Det er datagenerasjonen, og grunnlaget vi får er ikke tømrere og skogsarbeidere. Men de er motiverte og lærer fort. Det er lettere å gi dem utdanning, sier Bjugn.

En av de ferske soldatene som snakket forholdsvis lenge med forsvarsministeren var Herman Holum fra Oslo. Etter fem uker på Setermoen er det ikke bare snø og kulde som har vært en overgang.

- Det er mer psykisk utfordrende enn jeg hadde trodd. Intenst, men kult, sier han.

Fredag skal forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøke Universitetet i Tromsø og Tromsø militære samfunn for å snakke om hvordan regjeringen jobber med å ruste forsvaret for fremtiden.