I dag legger forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fram regjeringas stortingsproposisjon om landmakta.

Hele fremlegginga kan du se direkte i videovinduet over.

I 2016 bestemte regjeringa å sette  i verk ein egen utredning av landmakta. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ba forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, om å utrede landmakta og gi sine fagmilitære råd til regjeringa.

 

For å organisere utredningsarbeidet nedsatte forsvarssjefen ei arbeidsgruppe, ledet av brigader Aril Brandvik. Det ble også opprettet ei referansegruppe.

I sommar la forsvarssjefen fram sin statusrapport, les rapporten her.