Norsk svalbardpolitikk kan utløse en krig mellom Russland og Nato. Det kommer frem i en rapport fra det russiske forsvarsdepartementet som har fått bred omtale i Russiske medier.

The independent Barents Observer, som siterer den russiske avisen Komersant, skriver at Russland anser Svalbard for å være det stedet der sjansen for en maritim militær konfrontasjon mellom Russland og Nato er størst.

Risikoen her er større enn i svartehavet og rundt øygruppen kurillene ved Japan.

I rapporten fra det russiske forsvarsdepartementet fremgår det at Russland er svært kritisk til norsk svalbardpolitikk.

Det blir påstått at Norge nå er i ferd med å gjøre politiske endringer i svalbardpolitikken, og at motivet er å etablere uinnskrenket kontroll over øygruppen, stikk i strid med internasjonale avtaler som regulerer medlemsstatenes bruk av områdene.

Strid om rettigheter

Det er flere uavklarte internasjonale stridsspørsmål rundt Norsk svalbardpolitikk.

Norge hevder at Svalbard ikke har en egen kontinentalsokkel, men ligger på den norske sokkelen. Dermed har ikke landene som har undertegnet svalbardtraktaten rettigheter i havområdet utenfor Svalbard.

Dette standpunktet er svært omstridt.

De siste årene har det vært flere saker som har skapt spenning mellom Norge og Russland på Svalbard.

Deriblant besøket til  den russiske visestatsministeren Dmitry Rogozin i 2015.