Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarssjefen anbefaler: Ingen NH90 til Kystvakta på rundt 10 år

Artikkelen er over 3 år gammel

I et brev til Forsvarsdepartementet anbefaler forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen å bruke alle NH90-helikoptrene på fregattene. Det kan bety at Kystvakten blir stående uten helikoptre i mange år fremover.

– Forsvarssjefen anbefaler at hele leveransen fra NH90 går til fregatt, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i et brev til Forsvarsdepartementet, som ble offentliggjort i dag.

Anbefalingen kommer etter at det i fjor ble klart at de nye NH90-helikoptrene Norge er i ferd med å anskaffe ikke vil klare å dekke de behovene som lå til grunn for anskaffelsen.

Forsvaret har bestilt 14 NH90-helikoptre, 8 i kystvaktversjon og 6 i fregattversjon.

Kysvakthelikoptrene skulle erstattet Lynx-helikoptrene, som ble brukt til blant annet fiskerioppsyn, søk og redning. Det er allerede flere år siden den siste Lynxen ble tatt ut av tjeneste.

Slår alarm om beredskapen i nord: – Vi kan ikke ha en kystvakt uten helikopter

For stort behov

Fregatthelikoptrene er tiltenkt å operere fra de nye Fridtjof Nansen-klasse fregattene, og skal både være en sensor- og våpenplattform. Helikoptrene er særlig kritiske for fregattenes evne til å oppdage og bekjempe ubåter.

Forsvaret anslår et behov for 5400 timer årlig med NH90 for å dekke Kystvakten og Fregattvåpenets behov, samt Luftforsvarets behov for trening. Men en utredning har vist at Forsvaret ikke kan forvente mer enn 2100 årlige timer. Anslaget er blant annet basert på erfaringer fra andre land.

Det ble vurdert å gi alle timene til Kystvakten, dele timene mellom Kystvakten og Fregattvåpenet eller gi alle til Fregattvåpenet.

Mulig å finne andre tiltak

Anbefalingen om å bruke alle timene på Fregattvåpenet er blant annet basert på at det er mulig å finne avbøtende tiltak for Kystvaktens behov. Det blir blant annet pekt på innleie av sivile helikoptre, UAVer (droner) og satellitter.

– Hvis flytimeproduksjonen blir større enn det denne analysen legger til grunn kan overskytende timer benyttes til Kystvakten og dermed redusere behovet for innleie av sivil kapasitet, skriver forsvarssjefen i brevet.

Det er også lagt til grunn at Fregattvåpenets behov ikke kan dekkes inn med alternative virkemidler, og at fregattene er viktige for å kunne motta allierte forsterkninger til Norge ved en eventuell krig.

– Det er mulig at timeproduksjonen kan økes utover 2100 timer pr. år, anslagsvis etter 2030, når vi har vunnet erfaring, skriver forsvarssjefen.

Forsvarssjefen skriver i anbefalingen at om anbefalingen tas til følge må samtlige av helikoptrene leveres i fregattversjonen.

Kommentarer til denne saken